معرفی رویداد

لجستیک و حمل و نقل مهم‌ترین شاخصه‌ در سیستم اقتصادی کشورها است. تمرکز بر ایجاد و استقرار سیستمهای لجستیکی استاندارد و کارآمد در همه حوزه ها از اهمیت ویژه ای برخوردار است. سازمانی که زنجیره تأمین لجستیکی بهتری دارد، قادر خواهد بود خدمات و تولیدات بیشتر و باکیفیت‌تری داشته باشد. با افزایش تولیدات و خدمات می تواند نیازهای مردم و مشتریان خودرا به درستی تأمین و در شرایط مساعدتری زمینه‌های لازم برای صادرات و فروش تولیدات و خدمات را فراهم نماید و البته خدمات و محصولات تولید شده را به شکلی مناسب و درسریع ترین زمان به مقصد برساند.

حامیان رویداد

0 واحد
پذیرفته شده
0 واحد
ظرفیت قابل پذیرش
0 واحد
ظرفیت باقیمانده
0 واحد
ظرفیت قابل پذیرش
0 واحد
پذیرفته شده
0 واحد
ظرفیت باقیمانده
خدمات اسپانسری رویداد
گواهینامه های ایزو
تبلیغات در سایت
پکیج های خدماتی رویداد
خدمات مشاوره

لوکوموتیو اقتصاد چیست؟

هنگامی که تولید در کشور تخریب می‌شود و دلالی تشویق، سفته‌بازی به ‌جای سرمایه‌گذاری در تولید و صنعت و کارهای مولد می‌نشیند؛ در نهایت هم ارزش‌آفرینی در کشور کاهش می‌یابد.